Начало > Мнение
Мнение

... тук му е мястото

Тук наистина е мястото, където всеки, който се чувства ощетен, онеправдан или по някакъв начин засегнат от решение, действие или бездействие на административен или съдебен орган, патентен представител или друго лице, по въпроси свързани с индустриалната собственост ще може да го сподели с колегията и обществеността.

Алиансът дава свободна трибуна на тези, които представят конкретните факти и обстоятелства за свой проблем, решението на който считат за незаконосъобразно или неправилно.

Това вероятно ще бъдат същите проблеми, въпроси и дори клюки, които гилдията коментира в тесен кръг, или под сурдинка. Тази рубрика макар и с леко "жълтеникав" оттенък е полезна за всички работещи в областта на индустриалната собственост - Патентно ведомство, патентните представители, патентните специалисти и обществеността, представена най-вече в лицето на заявителите на обекти на индустриалната собственост.

Ако реалността е "крива", надяваме се тази рубрика да е кривото огледало, което да коригира "изображението", а защо не и действителността в правилна посока. Криво или право със сигурност е и забавно.