Начало > Консултации
Консултации

Цялостни концепции за защита на интелектуалната собственост в съответствие с маркетинтовите стратегии и бизнес плановете на дружествата

 

Консултации и анализи в областта на интелектуалната собственост

Помощ при научни и иновационни разработки, посредством способите за закрила на интелектуалната собственост

 

Изобретателската дейност е наукоемка. Пътят на една идея от нейното зараждане, през развитието й и евентуална реализация е дълъг, и често пъти съпроводен с необходимост от проучване на голям обем патентна и непатентна литература.

 Worldwide watch service за обекти на интелектуалната собственост

Организиране на дискусии и форуми при обсъждане на законодателни промени в областта на интелектуалната собственост, както и специалното законодателство в областта на фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленст и селското стопанство

Представяне и защита интересите на нашите членове пред държавни и обществени институции в страната и чужбина.

Съдействие за реализация на защитени с патент обекти