Начало > Законодателство
Законодателство

Закон за патентите
Закон за марките и географските означения
Закон за промишления дизайн
Закон за новите сортове растения и породи животни
Закон за топологията на интегралните схеми

 

Отношение към законотворческа дейност

 

 

Име на закона Закон за марките и географските означения
Дата на влизане в сила: 10.03.2011
Текст на Закона Закон за марките и географските означения
Новини

Прочети

 

Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн
Дата на постъпване в НС 28 януари 2004
Състояние обсъждане
Първо четене: 14.01.2005
Текст на Законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн
Становище на Алианса Текст на становището